Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Trong chương trình GD mới, người ta xóa bỏ sự phân biệt môn chính - môn phụ. Cũng đúng thôi. Thời covid, môn quan trọng nhất là Sinh học. Vì ai cũng quan tâm đến việc con virus sẽ tấn công mình bằng đường nào, vaccine sẽ phản ứng trong cơ thể ra sao. Thế nào là lấy độc trị độc ? Kháng nguyên, kháng thể là gì ?
Gửi bình luận