Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nhiều lúc, tôi rất bực mình với những tin nhắn và điện thoại tiếp thị sản phẩm. Nhưng rồi nghĩ lại, nếu làm nghề của người ta thì mình cũng vậy thôi, thậm chí còn tệ hơn người ta nữa (PNH)
Gửi bình luận