Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nhà phê bình giỏi là kẻ thuật lại những cuộc phiêu lưu của tâm hồn mình qua những tác phẩm (Anatole France)
Gửi bình luận