Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nhiều giáo viên thường vẽ ra một tương lai êm đẹp cho học trò sau khi ra trường. Tôi thì khác, tôi thích dạy cho học trò cách đối phó với những khó khăn sau khi ra trường (PNH)
Gửi bình luận