Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Đọc sử sách thời xưa, tôi thấy vị vua nào tốt thì thường mở rộng cửa biên giới để thu hút nguồn nhân lực từ các xứ khác. Vị vua nào xấu thì thường đóng chặt cửa biên giới vì sợ dân bỏ chạy hết, không còn ai để cai trị (PNH)
Gửi bình luận