Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Xã trưởng rầu rĩ: “Năm nay xã mình tổ chức lễ hội nhiều quá nên hết kinh phí. Trụ sở xã ọp ẹp sắp đổ sập mà không có tiền xây, làm sao bây giờ ?”. Xã phó tư vấn: “Lo gì, chờ vài tháng nữa có bão lụt, trung ương sẽ rót tiền xuống, các tổ chức từ thiện sẽ gửi tiền cho. Mình dùng tiền đó mà xây trụ sở”. (Sống nhờ bão lụt – PNH)
Gửi bình luận