Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Bạn đã từng đi hái rau heo chưa ? Một công việc thường thấy ở nông thôn thời trước, còn phổ biến hơn cả chăn bò
Gửi bình luận