Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Hồi những năm 1980, nhiều trường học tổ chức cho học sinh chơi trò “đánh quân Trung Quốc”. Người ta làm một hình nộm. Người chơi bị bịt mắt, cầm gậy tiến tới, nếu đánh trúng hình nộm Trung Quốc thì được thưởng. Dĩ nhiên, ngày nay không ai dám chơi trò đó nữa vì mối quan hệ giữa nước ta và nước lạ đã được cải thiện.
Gửi bình luận