Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Có hai người đi xe máy. Người A không uống rượu nhưng chạy xe rất ẩu. Người B có uống hai ly rượu nhưng đi xe rất cẩn thận. Theo bạn, CSGT nên phạt ai trước ?Gửi bình luận