Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Mỗi mùa tuyển sinh đại học, tôi vui khi nghe nói điểm chuẩn vào ngành Y cao, tôi buồn khi nghe nói điểm chuẩn vào ngành Y thấp. Khi thầy giáo sai lầm thì xã hội vẫn tồn tại, tứ chi vẫn phát triển. Nhưng thầy thuốc sai lầm thì cả tứ chi và bộ óc của con người đều không tồn tại.Gửi bình luận