Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Tòa án thiên đình xử tội một cây phượng đè chết học sinh. Cây phượng già thanh minh: “Lỗi tại mưa gió đã xô tôi ngã. Mà mưa gió là do ông trời gây ra”. Nghe xong, ông trời ra lệnh: “Giải tán phiên tòa, không nhắc tới chuyện này nữa” (Cây phượng già - PNH)
Gửi bình luận