Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Đứng trước một sự vật hiện tượng không giải thích được, các nhà khoa học hữu thần nói: "Thượng đế tạo như vậy". Còn các nhà khoa học vô thần nói: "Tự nhiên nó như vậy".Gửi bình luận