Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Giả sử Nam Cao viết rằng, Chí Phèo không giết Bá Kiến mà rủ Thị Nở tới một miền đất xa lạ, xây một mái nhà tranh ủ ấp hai trái tim vàng. Nếu truyện Chí Phèo có kết thúc như vậy thì có được đưa vào sách giáo khoa không ?Gửi bình luận