Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Nếu bạn làm nghề kinh doanh thì đối tượng chính mà bạn phải lấy lòng
là khách hàng hay là đồng nghiệp của mình ?Gửi bình luận