Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Thời phong kiến, quan chức không có cơ hội tham nhũng vì người ta quan niệm rằng, tất cả tài sản đều là của vua. Mọi hành vi ăn cắp, lãng phí của công đều bị vua xử trảm. Nhờ vậy, xã hội ổn định hàng nghìn năm.Gửi bình luận