Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Một con thỏ sáng chạy ra khỏi hang đi kiếm ăn, không biết số phận mình thế nào, nếu bị cọp vồ thì chiều tối không còn về hang ấm nữa. Một con người sáng chạy xe đi làm, không biết số phận mình thế nào, nếu bị xe khác tông vào thì chiều tối không còn về mái ấm gia đình nữa. Chao ôi, cuộc sống nơi rừng rú cũng bi ai chẳng kém gì chốn thị thành !Gửi bình luận