Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Ở Việt Nam có luật tục bắt buộc trẻ em của phường nào thì chỉ được học trường của phường đó, dù có bất tiện, khó khăn cũng ráng chịu. Muốn học trường tiểu học của phường khác thì các bé 6 tuổi phải cầm kéo cắt hộ khẩu lìa khỏi nơi chôn nhau cắt rốn của mình để nhập vào nhà người ta. Điều này cũng giống như thời bao cấp, dân của phường nào thì chỉ được mua gạo muối của phường đó, nếu muốn mua gạo muối của phường khác (có chất lượng cao hơn) thì phải xin xỏ các quan. Vậy, giáo dục Việt Nam đang ở thời bao cấp hay đã bước sang cơ chế thị trường ?Gửi bình luận