Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Trong kì thi THPT quốc gia năm 2019, môn Văn chiếm kỉ lục có 1265 bài bị điểm liệt. Có lẽ nhiều thí sinh quẳng bút vì trật tủ. Nếu cứ ra đề theo kiểu cổ điển như: cảm nhận A Phủ nhặt vợ trong rừng xà nu thì may ra còn có vài thí sinh tụng được, tránh bị liệt. Đề năm nay thiên về vận dụng kỹ năng, không khuyến khích học thuộc lòng, trong khi nhiều người vẫn quen tư duy cũ...Thế mới khó !
Gửi bình luận