Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Tháng 4 năm 2005, tôi có dịp đi học ở Hà Nội. Có người mỗi lần gặp tôi là hùng hồn nói: "Vào ngày này, cách đây 30 năm trước, tôi đang trên đường tiến vào Sài Gòn". Nhưng cũng có người trầm ngâm hỏi: "Hiền sống dưới thời ông Thiệu được mấy năm ?". Tôi trả lời: "Chưa đầy 5 năm, lúc ấy còn nhỏ quá, chưa biết gì !".Gửi bình luận