Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Theo quy định về hộ tịch, con cái phải ghi theo quê quán của cha. Nhưng có nhiều người cha bỏ quê đi biệt, con cái không hề biết nơi sinh của cha có dạng tròn hay méo nhưng suốt đời cứ phải đeo cái xứ lạ ấy vào lý lịch của mình. Có phải chăng, nguyên quán là nơi ta chưa từng đặt chân đến bao giờ ?Gửi bình luận