Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Mỗi lần nghe tin có học sinh bị chết đuối, điện giật, tôi lại nghĩ: giá như nhà trường bỏ bớt các bài học đạo hàm, tích phân... để dạy bơi, cách sơ cứu điện giật thì có ích cho học sinh nhiều hơn !Gửi bình luận