Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Khi chặn được một anh chàng lái xe lạng lách đánh võng trên đường, cảnh sát thường yêu cầu xuất trình giấy phép lái xe. Chao ôi, các yêng hùng siêu đẳng như thế thì giấy phép lái xe nào có thể tả hết tài nghệ của anh ta !Gửi bình luận