Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Ở Việt Nam, các cơ quan nhà nước trả lương cho công chức không dựa vào năng lực và sản phẩm công việc mà dựa vào đẳng cấp xã hội (ngạch bậc, thâm niên, chức vụ, bằng cấp...). Mức lương mang tính định mệnh và thống nhất trong cả nước. Cứ xem ngày sinh tháng đẻ của một công chức là có thể bói được lúc về già anh ta nhận bao nhiêu tiền. Người muốn làm nhiều cũng không được, người muốn làm ít cũng không xong, muốn nhường bớt việc cho người đang thất nghiệp lại càng không được phép. Cả xã hội cứ lạch đạch như một đàn vịt bầu, cùng ăn, cùng ngủ, cùng hô cạc cạc...Gửi bình luận