Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Một con khỉ đi du học về quê đề nghị phủ sóng internet khắp vùng Hoa Quả Sơn. Khỉ chúa hỏi: "Internet là gì ?". Khỉ du học trả lời: "Nó rất kỳ diệu, biến hóa tài tình hơn cả Tôn Ngộ Không. Ta ngồi trong hang động vẫn trò chuyện với loài người khắp bốn phương". Khỉ chúa nói: "Như vậy rất nguy hiểm, cấm tiệt, cấm tiệt !".Gửi bình luận