Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Trong các nghề xưa nay, dễ nhất là làm vua và khó nhất là làm lính. Bằng chứng là
có rất nhiều người mới đẻ đã làm vua nhưng không có ai mới đẻ đã làm lính.Gửi bình luận