Danh ngôn sưu tầm
Hãy cho lửa vào thơ của bạn, nếu không thì nên cho thơ của bạn vào lửa (L. Queneau)
Nghệ thuật chỉ làm nên những câu thơ, chỉ có trái tim mới làm nên thi sĩ (A. Chenier)Gửi bình luận