Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Khi thấy một người phạm pháp, báo chí thường nói nguyên nhân là do người ấy trình độ học vấn thấp. Nhưng đến khi phát hiện ra người này có trình độ học vấn rất cao, báo chí lại đổ lỗi là do anh ta thiếu tinh thần trách nhiệm nên gây hậu quả (!)Gửi bình luận