Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Trong các ký sự "Mekong, dòng sông nghẽn mạch", "Cửu Long cạn dòng, biển Đông dậy sóng" của BS Ngô Thế Vinh, có nói chuyện Việt kiều bỏ tiền túi lặn lội lên Vân Nam để xem các trạm thủy điện của Trung Quốc đã làm khô kiệt dòng nước sông Mekong như thế nào rồi đề xuất hướng khắc phục. Trong khi đó thì ở trong nước, có công chức nào đã dám bỏ tiền túi để giúp nông dân đồng bằng sông Cửu Long trong đợt hạn hán năm 2016 ?Gửi bình luận