Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Vụ sập cầu Ghềnh ngày 20/3/2016 ở Đồng Nai đã góp phần chứng minh tính đúng đắn của một hiện tượng phổ biến ở VN: người xây cầu thì không ai biết, người phá cầu thì nổi tiếng như cồnGửi bình luận