Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Ngày xưa, vua chúa chơi trò bản đồ, ngày nay, mình chơi sưu tầm bản đồ
Gửi bình luận