Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Khi gặp một vụ tai nạn, nhiều người dừng xe đứng xem và thương xót. Một số nhà báo gọi đây là "những kẻ hiếu kỳ". Theo họ, thấy người chết mà thản nhiên bỏ đi thì mới là người tốt (!!!)Gửi bình luận