Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Tại sao người Việt ra nước ngoài nổi tiếng ăn cắp vặt ?
Vì họ nghĩ ở đâu cũng có "tài sản chung thuộc sở hữu toàn dân".Gửi bình luận