Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Khi ông Đinh La Thăng vào cải cách Sài Gòn, người ta liên tưởng đến vai trò của ông Nguyễn Bá Thanh đối với Đà Nẵng. Chỉ khác là Đà Nẵng nhỏ hơn, dễ quản lý. Người dân ở đây thuần nhất và được hấp thụ luật pháp văn minh từ thời Pháp thuộc. Còn đa số dân Sài Gòn được nhập cư sau 1975 và nhiều người chỉ mới nghe nói đến "luật pháp" trong vài chục năm gần đây. Bởi vậy, đây là thách thức lớn cho những ai có tham vọng làm sáng lại "hòn ngọc viễn đông".Gửi bình luận