Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Nhiều công chức văn phòng xứ An Nam muốn tập thể dục bằng cách đi xe đạp tới cơ quan
nhưng lại sợ đồng nghiệp chê mình nghèo. Thôi thì đi xe máy để chứng tỏ mình giàu vậy !!!Gửi bình luận