Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Giới nghiên cứu khoa học xã hội ở Việt Nam đang mắc phải bi kịch: nghiên cứu cái mới thì không dám, nghiên cứu cái cũ thì bị chê. Biết làm sao thoát khỏi cành đa, cành đào bây giờ ? (PNH)
Gửi bình luận