Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Nhìn chúa khỉ nhảy phốc lên cây, cả đàn khỉ đồng loạt nhảy theo. Riêng có một con
vẫn còn ở dưới đất lưỡng lự. Có thể, con khỉ này sẽ tiến hóa thành con người.Gửi bình luận