Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Ngày xưa, chỉ vì tranh nhau một miếng xôi giữa đình làng, các bô lão đánh nhau toạc máu đầu. Ngày nay, nếu không đi dự liên hoan, sẽ bị cơ quan phê là thiếu tinh thần đoàn kết; nếu không đi nhậu nhẹt, sẽ bị bạn bè chê là lạc hậu. Không lẽ phải làm nô lệ cho miếng ăn thì mới tiến bộ ?Gửi bình luận