Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Ở Mỹ, khi bầu cử lãnh đạo, người ta không quan tâm tới màu da trắng - đen - vàng.
Nhưng ở Việt Nam, cùng màu da vàng thì lại phân biệt ba miền Bắc - Trung - Nam.Gửi bình luận