Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Cụ Rùa hồ Gươm đã qua đời ngày 19/01/2016, đúng vào lúc thiên hạ đổ ra bờ hồ cãi nhau ầm ĩ về tương lai nước Việt. Cụ rùa này đã từng cho Lê Lợi mượn gươm thần để chống giặc phương Bắc. Nay, nếu có giặc ngoại xâm, biết tìm gươm báu ở đâu ?!!Gửi bình luận