Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Có hai vị lãnh đạo: người thứ nhất không tham nhũng nhưng cũng không làm cho dân giàu. Người thứ hai biết cách làm cho dân giàu nhưng cũng kiếm chác chút ít. Bạn ủng hộ ai ?
Trần Thị Diệu - (vào lúc: 02:01 - 01-21-2016)
Nên ủng hộ người nào giúp mình giàu có, cả dân và quan cùng giàu, đâu có sao !Gửi bình luận