Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Ở các bệnh viện, thường có hai loại bác sĩ: loại thứ nhất không quan tâm tới bệnh nhân mà chỉ lo lấy lòng đồng nghiệp. Loại thứ hai chỉ lo chăm sóc bệnh nhân nên không có thời gian đi chơi với đồng nghiệp. Bạn bỏ phiếu tín nhiệm loại nào ?
Gửi bình luận