Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Hiện nay, người dân Việt Nam là nạn nhân của những lời quảng cáo mật ngọt chết ruồi. Nguyên nhân là hơn nửa thế kỷ nay, con người chỉ được giáo dục niềm tin tuyệt đối, cấm nghi ngờ, cấm cãi lại, ai cho gì ăn nấy, kể cả thực phẩm độc hại.Gửi bình luận