Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Bạn nghĩ sao khi có người thường khuyên bạn những câu sau: anh nên làm giàu, anh nên học cao hơn, anh nên kiếm một chức vụ, anh nên cưới một cô vợ đẹp, anh nên sinh những đứa con khỏe mạnh, thông minh ???Gửi bình luận