Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Nếu kiếp sau được hóa thân thành con vật thì bạn chọn đầu thai vào con vật nào ?Gửi bình luận