Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Tôi thích xem cảnh con cọp săn giết con nai để ăn đầy bao tử hơn là xem cảnh
con người săn giết con người chỉ để làm đầy những túi huy chương (PNH)Gửi bình luận