Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Ở thị trấn nọ, đường xá rất dơ bẩn vì không ai chịu dọn dẹp. Ông thị trưởng tuyên bố: “Nghề quét rác là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”. Lập tức, dân chúng đổ xô làm nghề quét rác. Sau khi đường phố sạch sẽ, ông thị trưởng tuyên bố giảm biên chế. Cả đội quân quét rác khóc ròng vì không ai chịu bỏ nghề cao quý để chuyển sang các nghề “hạ đẳng” như: xây dựng, buôn bán, trồng trọt, chăn nuôi…(PNH)
Gửi bình luận