Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Ở nước ngoài, khi bị thất nghiệp thì người ta đi du lịch.
Còn ở Việt Nam, khi bị thất nghiệp thì người ta làm gì ?Gửi bình luận