Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Trong một xã hội dân chủ, tất cả mọi nghề nghiệp (hợp pháp) đều bình đẳng như nhau, không có nghề nào cao quý hơn nghề nào. Bộ áo nghề nghiệp không làm nên bản chất con người (PNH)Gửi bình luận