Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Đối với việc tìm mộ liệt sĩ, tôi chỉ tin những nhà ngoại cảm khoác áo khoa học - đạo đức, không tin những nhà ngoại cảm khoác áo kinh tế - chính trị (PNH)Gửi bình luận