Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Đám ruộng chỉ là nơi để ta cày cấy kiếm ăn chứ không phải là nơi
để ta hưởng sự êm ấm thanh nhàn, có đúng thế không ?Gửi bình luận